تاثیر تمرین در مقادیر چربی خون

چندین تحقیق ورزشی نشان داده اند که تمرینهای استقامتی منظم به کاهش کلسترول تام خون،تری گلیسرول وغلظت های LDL وافزایش غلظتHDL منجر می شود.

HDL کلسترول یک عامل محافظتی در برابر توسعه پلاکت های آترواسکلروزی وبیماری شریان کرونری قلب است در حالیکه فراوانیLDLکلسترول شخص را مستعد ابتلا به این عوارض می کند.

ادامه دارد.................

/ 0 نظر / 9 بازدید