پروتئین ها واسید های آمینه

مایعات بیولوژیک شامل گروهی  ازاسید  های امینه هستند،اما 20 اسیدآمینه بنیادی وجود دارد که پروتئین ها را می سازند.گاهی ممکن است در یک مولکول پروتئینی اسید های آمینه اضافی یافت شود،اما این رویداد به وسیله تغییر بعضی از اسید های آمینه بنیادی وپس از سنتز پروتئین ،رخ می دهد.

اسید های آمینه نقش های گسترده ای دارند وبه همین دلیل توانایی شرکت در هر فرایند بیوشیمیایی نظیر واکنش ها،حرکت مواد،سلول ها یا کل ارگانیزم وانتقال اطلاعات را دارند.نقش های متنوع پروتئین ها در زیر طبقه بندی شده اند:

پروتئین های کاتالیزگر:نام دیگر این کاتالیز ها  آنزیم می باشد،که واکنش های بیوشیمیایی راکاتالیز می کنند.

پروتئین های حامل:انتقال موادبه داخل وخارج سلول واندام های درون سلولی وهمچنین از یک بخش بدن به بخشی دیگر را انجام می دهند.ماننداکسیژن با هموگلوبین که پروتئین خون می باشد از هوا به سلول منتقل می شود.

پروتئین های ذخیره کننده:تعدادی از پروتئین ها ترکیبات سلولی را میکنند .فریتین باعث ذخیره شدن آهن در بدن می شود.

پروتئین های حرکتی:حرکت در موجودات زنده به علت کنش های متقابل مجمو عه های پروتئینی سازمان یافته می باشد.مانند انقباض عضلات که توسط پروتئین میوزین نسبت به اکتین صورت می گیرد.

پروتئین های ساختاری:این پروتئین ها حمایت مکانیکی از سلول ها وبافت ها را بر عهده دارند.مانند اسکلت سلولی،کلاژن والاستین

پروتئین های دفاعی:شامل آنتی بادی ها می باشد که مواد وسلول های خارجی را بطور انتخابی تشخیص داده ودفع می کنند،واز بدن در مقابل مهاجمان محافظت می کنند.

پروتئین های پیامبر : موجودات زنده پر سلولی برای انجام یک عمل هماهنگ به ارتباط بین سلول هایشان احتیاج دارند.ترکیباتی که پیام هارا از سلولی به سلول دیگر حمل می کنند،پروتئین می باشند .مانند هورمون انسواین ومیانجی های عصبی مثل اندروفین ها 

گیر ند ها: مانند گیر نده های انسولین,پیامبر های مولکولی باعث ارتباط غیر مستقیم سلول به سلول می شوند بدین صورت که پروتئین ها را شناسایی کرده وبه آنها متصل می شوند ،این پروتئین ها گیرنده نام دارند.

پروتئین های تنظیمی: پروتئین هی هستند که جریان اطلاعات وراثتی را باپیوند به اسید نو کلئیک کنترل می کنند.

   در مطالب بعدی اطلاعات بیشتری در مورد پروتئین ها وتاثیر آنها در زندگی وفعالیت های  ورزشی خواهم داد.

بیوشیمی ورزشی(وسیلیس موگیوس،ترجمه دکتر نادر رهنما............)                 

/ 3 نظر / 20 بازدید
علی گنخکی

با عرض سلام به استاد گرامی آیا بدنسازی برای فوتبال خوبه؟ اگه خوبه برنامه بدنسازی باید چطوری باشه؟

کنگان طنز

سلام.لطفا برای تحویل جایزه تشریف بیاورید