سیستم لنفاوی

لنف مایعی شفاف وبی رنگ تقریبا مشابه به پلاسما که موادی را که توسط مویرگ های خونی جذب نمیشوند از بافت توسط مویرگ لنفاوی گرفته وسپس توسط عروق لنفاوی جریان یافته وبرای تصفیه از گره های لنفاوی عبور کرده ونهایتابه ورید بزرگ در ریشه گردن تخلیه می گردد.

/ 0 نظر / 9 بازدید