تصلب شرایین علت اصلی بیماری های قلبی ، عروقی

 رسوب مواد چربی، کلسترول،تولیدات زاید یاخته ای، کلسیم وسایر مواد در جدار داخلی یک شریان باعث ایجاد تصلب شرایین (آترو اسکلروزیس) می شود.

این ترکیب پلاک نامیده می شود.پلاک  در شریان های بزرگ ومتوسط اثر می گذارد.

تصلب شرایین بیماری کند وپیچیده ای است که در کودکی آغاز می شود و اغلب با افزایش سن در افرادپیشرفت می کند.

در برخی از افراد با توجه به وراثت در سومین دهه زندگی ،سریع تر می شود.

عوامل ایجاد تصلب شرایین:

1- بالا رفتن کلسترول در خون

2- بالا رفتن تری گلیسیرید در خون

3- فشار خون بالا

4- کشیدن سیگار وتنباکو

5- عدم فعالیت بدنی

/ 0 نظر / 11 بازدید