شاخص هایی که بر روی عملکرد مدیریتی وتوانایی فنی مدیران ورزشی تاثیر د ارد.

1- چگونه یک مدیر ورزشی می تواند نقش اساسی خود را به نحو شایسته ایفا نماید ؟   

2- برای تعامل واجرای برنامه های ورزشی نیازی به آشنایی با آموزش ها،روش ها ،فنون والگوهای دانشگاهی می باشد؟

3-آیا سطح تخصص ودانش فنی مدیران بر موفقیت مدیریت ورزشی  موثر می باشد؟

4-آیا مدیران ورزشی  شاخص های متنا سب برای مدیریت ورزش را دارا می باشند؟

5- کدام شاخص ها ومعیارها بر روی عملکرد مدیریت ورزشی تاثیر می گذارند؟

امروزه پژوهشها وتحقیقات دلالت براین دارد که برای بهبود وتوسعه ورزش در ابعاد تندرستی یا مهارتی نیاز به مدیران توانا ،متخصص وفنی که تحصیلات دانشگاهی به روز و آگاهی های علمی وآکادمیک ورزشی دارا می باشند و برای اثر بخشی بیشتر باید دارای شاخص های لازم برای اداره امور ورزشی باشند.

برای مدیران ورزشی مهارت وتوانایی فنی یکی از موثرترین عوامل در موفقیت وعملکرد تلقی می گردد.برای اینکه یک مدیر ورزشی بتواند نقش مهم واساسی خود را بنحو شایسته ایفا نماید ،نیازمند آشنایی با روش ها ،فنون والگوهایی است که در هنگام تعامل با دیگران واجرای موفقیت آمیز برنامه های ورزشی اثر بخش باشد.افرادی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با حوزه تخصصی ورزش می باشند در موقعیت های مدیریتی در سازمان وادارات ورزشی عملکرد اثربخش دارند.

.متاسفانه برخی مدیریت را امری ذاتی وتجربی می دانند واز نقش آموزش در مدیریت تخصصی وفنی غفلت می ورزند.مدیریت صرفا یک موهبت شخصی وذاتی نیست ورشد وترقی آن تنها از طریق داشتن آمادگی درونی وذاتی انجام نمی گیرد،بلکه مدیریت وبهرگیری از دانش خود ،بکارگیری شیوه وروش های مناسب برای انجام وظیفه از طریق آموزش علمی ودانشگاهی وتجربه حاصل می گردد.

مدیران ورزشی برای موفقیت وعملکرد موثرتر باید به مهارت های فنی وتخصصی ورزشی تسلط کامل داشته باشند،که این مهارت ها شامل موارد ذیل می باشد:

1-   برنامه ریزی مسابقات ورزشی وتمرینات ورزشی ونظارت براجرای تقویم ورزشی سالیانه که یکی از مهمترین مسولیت مدیران بشمار میرود و شامل اهداف وبرنامه ریزی  فعالیت های هیات ها وسازمانها ی ورزشی می باشد که منجر به اجرای برنامه های مصوب میگردد.

 

2-   برنامه ریزی وبرگزاری  مسابقات داخلی بنحوه شایسته ومنظم منجر به تقویت  تیم های ورزشی و ورزشکاران در سطوح استانی ،کشوری وبین المللی خواهد شد.

3-   شیوه وچگونگی مدیریت براماکن ،تاسیسات وتجهیزات ورزشی تحت مسولیت خویش موجب استفاده بهینه ومطلوب از فضا ها وامکانات ورزشی توسط ورزشکاران وعلاقمندان به ورزش با رعایت عدالت وشایستگی افراد خواهد بود.

 

4-   داشتن اطلاعات کافی و مناسب از تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی ورزشی وفناوری نوین ورزشی می تواند مدیران را درتهیه، ارائه مشاوره ،چگونگی استفاده از آن تجهیزات وهمچنین رعایت موارد ایمنی به مربیان وورزشکاران یاری نمایند.

5-   مدیران ورزشی متخصص وفنی با کمک هیات ها وکمیته های ورزشی می توانند در جذب ،تربیت وآماده سازی ورزشکاران تاثیر مثبت داشته باشند که مستلزم آشنایی با روشها وراهکارهای جذب ورزشکاران می باشد.

6-   یکی دیگر از مسولیت های مدیران ورزشی برگزاری اردوها وتشکیل تیم های ورزشی وحمایت از آنان برای کسب تجارب در زمینه های فرهنگی ،ورزشی واجتماعی وایجاد انگیزه در ورزشکاران می باشد.

 

 

 

 

 

7-برنامه های استعدادیابی ورزشکاران از دیگر تخصص هایی است که یک مدیر ورزشی باید اطلاع کافی داشته باشد . مهم است که که افراد مستعد کشف و شناسایی شده ودر سنین اولیه انتخاب وهدایت وراهنمایی شوند وتا رسیدن به بالاترین درجه استادی ومهارت مورد حمایت قرار بگیرند.

 

7-   آشنایی با آئین نامه ها ،بخشنامه ها ،قوانین ومقررات ورزشی از اصولی است که یک مدیر ورزشی باید کاملا به آنها مسلط باشد.

8-   مدیران ورزشی باید آشنایی به واژه ها ومفاهیم کلیدی وحتی تخصصی ورزشی داشته باشند زیرا که مستقیما بر عملکرد شغلی آنها تاثیر دارد.

10-توجه به امنیت جسمی واخلاقی واجتماعی ورزشکاران که افراد رابرای دستیابی به اهداف ورزشی ،اجتماعی  وفرهنگی کمک خواهد کرد.

 

11-مدیران ورزشی باید توانایی جذب مالی ،جذب حمایت مردمی ، افزایش رضایت مندی،افزایش خدمات رسانی و تامین سلامتی وتندرستی داشته باشند.

 

12- مهمترین واساسی ترین رکن برای نفوذ در مربیان و ورزشکاران وعلاقمندان به فعالیت های ورزشی ،داشتن آگاهی های تخصصی وفنی در زمینه های مختلف ورزشی        می باشد که منجر به مقبولیت بیشتر در بین جامعه ورزشی می گردد.

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
سمیه محمدی

خورشید به سوگ مصطفی میگرید، مهتاب به حال مجتبى میگرید، در مشهد دل چه كربلایى برپاست، قومى به شهادت رضا میگرید. التماس دعا[گل]

سمیه محمدی

سلام و خسته نباشید ممنون مطلب خوب و مفیدی بود کمتر توی این حیطه و موضوع مطلبی خوندم هرچند علم مدیریت بسیار گستردست و اهمیت بالایی داره اما کم به این مسئله بها داده میشه شاد و سالم باشید[گل]

سهیلی

با عرض سلام و تسلیت رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی..... با قسمت اول داستان « شوق وصال » به روز و منتظر حضور گرم شماییم....

ندا

سلام ...خسته نباشید به وبم دعوتید با یک پست مربوط به ورزش ... گفتن یک خاطره جالب از زنگ ورزش خوشحال میشوم در این پست وبم شرکت کنید پاینده باشید لحظه هایتان آرام[گل]