کار هنگامی کامل است که به مقصود رسیده باشی

سلام

 در این وبلاگ بدنبال اهداف زیر میباشم:

1-توسعه ورزش وتربیت بدنی در بین اقشار جامعه اعم از نوجوانان،جوانان ،بزرگسالان ،خانم ها  و آقایان

2-معرفی کردن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در جامعه بصورت علمی

3-ترغیب  افراد بی تحرک  وهمچنین افرادی که از فعالیت بدنی دور شد ه اند ،برای برگشتن به محیط ورزشی

4-اهمیت فعالیت بدنی و ورزش در جامعه وتاثیرات آن برسلامتی و شادابی افراد

5-پیشگیری از عوارض بیماریهای کم تحرکی  یا کاهش بیماریهای کم تحرکی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید